Johannesdals Båtklubb

Johannesdals BåtklubbJohannesdals båtklubb hemmahörande i södra Stockholm bildades 1980, har drygt 50 medlemmar och är medlem i Saltsjön-Mälarens Båtförbund. Klubbens ändamål är att förvalta gemensamma bryggor och andra anläggningar, samt att främja och bevaka medlemmarnas gemensamma intresse för båtliv. Vill du veta mer om klubben så hör av dig till oss på mejladressen batjohannes@gmail.com


Bomiläggning


Bomiläggning enligt tradition, sista lördagen i april,

den 27 april 2024, kl. 10.00Bomupptagning


Bomupptagning lite tidigare än vanligt, lördagen den 19 oktober 2024, kl. 10:00Styrelsen


Styrelsen kan kontaktas på batjohannes@gmail.com


Martin Edquist - ordförande

Rikard Åberg - ordinarie

Conny Gabrielsson - ordinarie

Jan Knoph - ordinarie

Göran Åhlén - ordinarie

Christian Fredeskär - kassör

Hans Johansson - suppleant

Mirko Grujicic - suppleant

Rikard Ekequist - suppleant

Anna Ekequist - valberedning

Ulla Sandström - valberedning