Vattenföreningarna

I Johannesdal finns två vattenföreningar, Västra respektive Östra Vattenföreningen, som sköter försörjningen av mälarvatten för trädgårdsbevattning. Historien om dem sträcker sig sextio år tillbaka i tiden och har beskrivits av Rolf Österholm

Läs den här!

Viktigt att tänka på

Ibland fungerar inte pumptekniken som den ska och någon enstaka gång råkar en villaägare av misstag sätta sågen i en grov ledning, något som är lätt att skratta åt men också lätt att göra om man inte har koll på var ledningarna går, ofta dolda av jord och buskage. Läs därför i förväg genom att klicka på länkarna om hur du gör om du observerar eller orsakar läckage. Johannesdals Östra Vattenförening har en egen hemsida som kan nås genom att klicka här.

Tillse först att närmaste huvudkran i systemet stängs av. Var kranarna finns är utmärkt på kartan över Östra Vattenföreningens område. Kontakta sedan någon av Vattenföreningens tekniker (se styrelsen). Vid nödläge ringer du självklart 112. Dvs om det föreligger risk för stor skada på egen eller annans egendom.

När vattenföreningen meddelar att vattnet kommer att sättas på är det hög tid att tillse att din huvudkran är stängd! När vattnet väl är på finns mycket luft i systemet och vattenflödet kan vara lite otillförlitligt några dagar. Vattnet kan också upplevas smutsigt i början men det ordnar sig ganska fort. Alltid är det någon som glömt stänga sin kran och därför kan Vattenföreningen behöva stänga under kortare perioder i början för att tillse att allas kranar faktiskt är stängda. Eventuellt finns andra läckor som uppstått under vintern.

När vattenföreningen meddelar att vattnet kommer att stängas av behöver du inte göra något särskilt, men när vattnet väl är avstängt skall du så fort som möjligt öppna din egen huvudkran. Detta för att förenkla tömningen av systemet och minska risken för frysskador. Glöm inte sedan att stänga kranen igen innan vattnet sätts på till våren. Du kan stänga kranen igen redan efter ett par dagar så slipper du tänka på det till våren. Men dra inte åt kranen för kung och fosterland. Den går bara sönder till våren då - stäng den bara.

Lär dig det! För din egen skull! Här ser du hur Östra Vattenföreningens område ser ut.