Kontakt

Styrelsen

Styrelsen kan kontaktas via mejladress: villaforeningen.johannesdal@gmail.com

Conny Gabrielsson

Ordförande

Förnamn Efternamn

Vice ordförande

Anna Walfridsson

Kassör

Bodil Norrbom

Sekreterare

Tevfik Ektas

Ordinarie

Mats Lundin

Ordinarie

Anders Fellenius

Ordinarie

Mirko Grujicic

Ordinarie

Ulla Sandström

Suppleant

Anita Wernström

Suppleant

JVF-styrelsen

Stugfogde

Valberedning

Kaj Kangasniemi

Valberedning

Monica Persson

Valberedning

Mansour Hosseini

Valberedning

Övriga kontaktpersoner

Rickard Åberg

Båtklubben
batjohannes@gmail.com

Anders Fellenius

Webbansvarig