Johannesdals båtklubbJohannesdals båtklubb hemmahörande i södra Stockholm bildades 1980, har drygt 50 medlemmar och är medlem i Saltsjön-Mälarens Båtförbund. Klubbens ändamål är att förvalta gemensamma bryggor och andra anläggningar, samt att främja och bevaka medlemmarnas gemensamma intresse för båtliv. Vill du veta mer om klubben så hör av dig till oss på mejladressen batjohannes@gmail.com

Bomiläggning

Bomupptagning

Årets bomiläggning sker sista lördagen i april kl. 10.00 den 25 april 2020

OBS! Årets bomupptagning är en lördag i oktober kl. 10.00 den 24 oktober 2020 Nyhet!


Styrelsen

Styrelsen kan kontaktas via batjohannes@gmail.com

Rickard Åberg

Ordförande

Bertil Lund

Vice Ordförande & Kassör

Conny Gabrielsson

Ordinarie

Jan Knoph

Ordinarie

Göran Åhlen

Ordinarie

Christian Fredeskär

Suppleant

Hans Johansson

Suppleant

Mirko Grujicic

Suppleant

Martin Edquist

Suppleant